De Bureaucraten

Ze willen aan je wieg staan,ze willen dat je doodgaat op tijd.ze willen dat je blind bent en doof,voor je eigen veiligheid. Ze willen dat je werkt,en zij bepalen dan waaraan.Ze willen dat je keurigvoor ze in de rij gaat staan. Ze zijn overal,Zitten overal. Ze kijken naar je lengte,naar je ogen, haar en huid.Of […]